We are ManusPlus

We would like to introduce to you....

Who are you?

Ruud Schaapsmeerders, born in 1965 in Boxtel and currently living in Kaatsheuvel (500 meters from the Efteling).

Married, 2 daughters. The oldest is studying at Tilburg University and is about to live on her own. Dog Teddie is a happy labradoodle who keeps things very lively. I like to travel and explore, but I can also be happy with a Netflix evening or read all about Formula 1.

Responsible for Sales and Marketing activities at Manus Software Europe BV. 

How do you like at Manus Software? How do you like working in a completely different industry (from shoes to software)?

I really like and enjoy it. The culture suits me. Driven, proud, serious and with a lot of humor. Great colleagues. My years of experience comes in handy. The switch to the best software solution ManusPlus that can prevent waste of time for a company triggers me enormously. I am convinced of the product and I am persistent. So potential customers quickly know who I am. Learn every day and that also thrives me. And help Manus with the dynamics that I have learned in the fashion world. In that branch deadlines are important, and proactivity is essential. The right attitude in combinations with an intrinsic motivation is what I stand for. 

How do you balance work and private life?

Work should be a real pleasure for me. I want to put my being into that. That is what I stand for. I am not aware of time, so I am often the last to leave. My family and my social life provide that balance. I am from Brabant and love the beautiful and tasty things in life. I also enjoy the happiness of others around me who make me realize that time off is precious. 

What is your goal at Manus Software?

To help this pearl in the Dutch software industry with great pride and a drive to increase its brand awareness, to optimize the relationship with existing customers - and to keep it that way - and to realize opportunities (inter)nationally. 

I want to do this as a team and with a clear, determined vision.

We will work together with third parties as much as possible. We will increase marketing activities, propagate and implement our brand essence internally. As a member of the Management Team, make an important contribution to the organization of Manus Software. 

Which activities or tasks give you the most energy?

To be able to help an existing customer with a best practice based advise, which leads to an optimization of the software. Making customers genuinely happy with that advice because the can save time. But advising a training or periodic consultations also realizes this.

A new lead always motivates me. Seizing opportunities is in my DNA. I follow up quickly and never let go. I think it is essential to have a good internal or external communication. I respond quickly myself and I also expect others to do so, so we remain alert as a company and also save time. 

Learning from the knowledge of CEO Jan-Willem van Riet and founder Jan-Willem van der Boom. Great inspirers. 

What do you hope to find in this job and with this organization?

Happiness at work. Many years to come. Recognition among colleagues and customers. Appreciation for my energy. Success. Internationalization so that I can travel every now and then. 

My ambition is clear: to be a value to Manus Software, to enlarge our sales department and to professionalize marketing activities. Stimulating the proactive attitude so that more and more Manus customers see the partnership grow. 

We at Manus.....advise Manus. 

 

Wie ben je?

Ruud Schaapsmeerders, geboren in 1965 in Boxtel en momenteel woonachtig in Kaatsheuvel (op 500 meter van de Efteling!).

Getrouwd, 2 dochters. De oudste studeert aan de Universiteit in Tilburg en gaat nu ook op kamers. Hond Teddie is een vrolijke labradoodle die de boel erg levendig houdt. Ik reis en ontdek graag maar kan ook blij zijn met een Netflix avond of alles leven over de Formule 1.

Verantwoordelijk voor Sales en Marketingactiviteiten bij Manus Software Europe. 

Hoe bevalt het bij Manus Software? Hoe bevalt het werken in een compleet andere branche (van schoenen naar software)?

Het bevalt me meer dan uitstekend, heb het enorm naar mijn zin. De cultuur past bij me. Gedreven, trots, serieus en met veel humor. Fantastische collega's. Kan mijn lange ervaring goed kwijt.

De overstap naar dé beste softwareoplossing ManusPlus die verspilling in tijd voor een bedrijf kan tegengaan, triggert me enorm. Ik ben overtuigd van het product en ben vasthoudend. Dus potentiële klanten weten nogal snel wie ik ben....Leer iedere dag maar dat drijft me ook. En kan Manus Software ook helpen met de dynamiek die ik in de modewereld heb geleerd. Daar zijn deadlines belangrijk en is pro activiteit essentieel. 

De juiste houding in combinatie met een intrinisieke motivatie is waar ik voor sta. 

Hoe vind je balans tussen werk en privé?

Werk moet voor mij echt plezier zijn. Daar wil ik mijn zijn in kwijt. Mijn visie op het zakendoen neerleggen. Tijd ken ik niet dus sluit ik vaak als laatste de deur. Mijn gezin en sociale leven zorgt voor die balans. Ben niet voor niets een Brabander die houdt van de mooie en lekkere dingen van het leven. Ik geniet ook van het geluk van anderen om me heen die me laten beseffen dat vrije tijd kostbaar is. 

Wat heb je jezelf als doel gesteld bij Manus Software?

Om met veel trots en drive deze parel in de Nederlandse software-industrie te helpen haar merkbekendheid te vergroten, de relatie met bestaande klanten te optimaliseren - en zo te houden - en kansen (inter)nationaal te realiseren.

Dit wil ik doen in teamverband en met een duidelijke vastberaden visie.

Samenwerking met derde partijen gaan we zoveel mogelijk oppakken. Marketingactiviteiten gaan we opschroeven en onze merk essentie gaan we op die manier uitdragen en doorvoeren intern. Als lid van het Management team een belangrijke bijdrage leveren aan de organisatie van Manus Software. 

Welke werkzaamheden of taken geven jou de meeste energie?

Een bestaande klant te kunnen helpen met ervaringsadvies wat leidt tot een optimalisatie van de software. Waar ze oprecht blij mee zijn omdat ze tijd kunnen besparen. Maar ook een trainingsadvies of periodiek overleg realiseren dit. 

Een nieuwe lead motiveert me altijd. Kansen pakken zit in mijn DNA. Die volg ik snel op en laat ik niet meer los. Communicatie intern of extern goed op orde hebben, is mijns inziens essentieel. Snel reageren doe ik zelf en verwacht ik ook van anderen zodat we als bedrijf scherp blijven en ook tijd besparen. 

Leren van de kennis van CEO Jan-Willem van Riet en oprichter Jan-Willem van der Boom. Grote inspirators.

Wat hoop je te vinden in deze baan en bij deze organisatie?

Werkgeluk. Nog vele jaren. Erkenning bij collega's en klanten. Waardering voor mijn energie. Succes. Internationalisering zodat ik af en toe eens kan reizen. 

Mijn ambitie is een heldere: een vaste waarde zijn bij Manus Software, onze sales afdeling vergroten en marketingactiviteiten professionaliseren. De proactieve attitude stimuleren zodat steeds meer Manus klanten het partnership zien groeien.

NB Wij van Manus.....adviseren Manus

 

 

 

Back to overview
We are ManusPlus