We are ManusPlus

We would like to introduce to you....

 

Who are you, what is your position within Manus Software Europe and where are you from?

Lisa Geurtsen-Luijk, married, 29 years old, Assistant Coördinator HR-Services and living in Zwijndrecht.

 Which character trait is most useful at work?

Flexible and eager to learn, I currently work for several departments within Manus, including Support, HR, and Marketing & Sales. I can use my flexibility and eagerness to learn by fulfilling tasks in several departments and thereby also learning all kinds of things.

If you were to work here for another 5 years, what would you like to achieve?

If it were up to me, I will still work there for at least 25 years haha, in the meantime I would like to develop myself further and to grow into a coordinating or managerial position within Manus Software Europe BV.

What do you find important in customer contact? What does a customer mean to you?

The most important thing about customer contact is the quality, service, and customer friendliness during these contact moments. A customer is very valuable to me because the customer ensures that I have a job. That is why I like to aim for a pleasant collaboration, I want to find a solution together as quickly as possible, and I always work towards mutual trust.

Do you have tasks that are outside your comfort zone? How do you deal with this?

Nice question, In the beginning I found calling customers exciting also because questions can be asked to which you do not always have an answer. In the meantime, I have learned that you can simply discuss this with the customer. By consulting internally, you can come back to the customer with a resolving answer.

What achievement, business or private, are you most proud of?

Business wise I am very proud to work at Manus, I enjoy working with my colleagues every day, the atmosphere, and the fun we have among ourselves. In my private life, I am proud that everything is going well, which gives peace, space, and energy.

What would you like to conclude the interview with?

I would like to conclude with a shout-out to my colleagues for their patience, learning new things every day and the collegiality within our company. I hope to be able to share my energy and skills within this beautiful, energetic company for years to come.

 

Wie ben je, wat is je functie binnen Manus Software Europe en waar kom je vandaan?

Lisa Geurtsen-Luijk, getrouwd, 29 jaar, Assistant Coördinator HR-Services en woonachtig in Zwijndrecht.

Welke karaktereigenschap komt het beste van pas tijdens je werk?

Flexibel en leergierig, momenteel werk ik voor meerder afdelingen binnen Manus, zowel Support, HR als Marketing & Sales. Hierbij kan ik mijn flexibiliteit en leergierigheid kwijt door op meerdere afdelingen taken te vervullen en hierdoor ook van alles te leren.

Als je hier nog 5 jaar zou werken, wat zou je dan willen bereiken?

Als het aan mij ligt werk ik er nog wel minimaal 25 jaar haha, in de tussentijd zou ik het leuk vinden me zelf verder te ontwikkelen en door te groeien naar een coördinerende of leidinggevende functie binnen Manus Software Europe BV.

Wat vind je belangrijk bij klantencontact? Wat betekent een klant voor jou?

Het belangrijkste van klant contact vind ik de kwaliteit, service en klantvriendelijkheid tijdens deze contactmomenten. Een klant is zeer waardevol voor mij, omdat de klant ervoor zorgt dat ik een baan heb. Daarom stuur ik graag op een fijne samenwerking, wil ik zo snel mogelijk samen tot een oplossing komen en werk ik altijd naar het vertrouwen in elkaar toe.

Heb je taken die buiten je comfortzone vallen? Hoe ga je hiermee om?

Leuke vraag, In het begin vond ik het bellen naar klanten wel spannend ook omdat er vragen gesteld kunnen worden waar je niet altijd een antwoord op hebt. Inmiddels heb ik geleerd dat je dat gewoon met de klant kunt bespreken. Door het intern goed met elkaar te overleggen kun je met een oplossend antwoord bij de klant terugkomen.

Op welke prestatie, zakelijk of privé, ben je het meest trots?

Zakelijk ben ik enorm trots om bij Manus te mogen werken, ik geniet iedere dag van het samenwerken met mijn collega’s de sfeer en de lol die we onderling hebben. Privé ben ik trots dat alles prima verloopt, dat geeft rust, ruimte en energie.

Waar zou je het interview graag mee willen afsluiten?

Ik zou willen afsluiten met een shout-out naar mijn collega’s voor het geduld, het elke dag opbouwen van kennis en de collegialiteit binnen ons bedrijf. Ik hoop nog jaren mijn energie en vaardigheden te kunnen delen binnen dit mooie, energieke bedrijf!

Back to overview
We are ManusPlus